De Kamerling Stichting is opgericht in 1982. Op 31 december 2014 werd de naam van de stichting gewijzigd in De van Buckhorst Kamerling Stichting.

DOELSTELLING

De doelstelling van De van Buckhorst Kamerling Stichting is het bijeenbrengen en houden van alle stukken betrekking hebbende op de familie Kamerling en aanverwante families en het versterken van de familieband tussen de familieleden. Het beheren en instandhouden van het vermogen behorende tot de beneficiën genaamd respectievelijk Sint Jan Baptist en Sint Jan Evangelist, gesticht in 1426.

ACTIVITEITEN

De van Buckhorst Kamerling Stichting tracht dit doel te bereiken door o.a. het verwerven en beheren van schilderijen, portretten, archiefstukken, genealogieën, foto's, boeken en andere zaken van belang. Het doen van genealogisch onderzoek en het publiceren van op de familie Kamerling en aanverwante families betrekking hebbende geschriften.